Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Forskning på Umeå universitet

Reikiterapeuterna fick en förfrågan från Sociologiska institutionen på Umeå universitet om vi var intresserade att delta i ett forskningsprojekt. Ett flertal studier visar nämligen att användandet av alternativa, komplementära och integrativa metoder har ökat väsentligt de senaste årtiondena.  Men fortfarande finns det mycket begränsade kunskaper om hur legitimitet och integrationsarbete går till och då framför allt i utövarens perspektiv. Verkligen spännande att det börjar uppmärksammas i Sverige tycker Reikiterapeuterna.

Jenny-Ann Brodin Danell, är fil. Dr. i Sociologi och universitetslektor på Umeå universitet.  Hon genomför ett fyraårigt projekt med två parallella studier ” Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval”? samt ” En studie om användande, integrering och organisering av komplementär och alternativmedicin (KAM)”,  där både utövare och användare intervjuas. Hon poängterar att hon inte tar ställning i sin studie.

Jenny-Ann har forskat sedan 2004 och forskar inom områden som religionssociologi, vetenskapssociologi, komplementär och alternativ medicin.

Sociologi är vetenskapen om människor i olika sociala sammanhang. Inom ämnet studerar man samhället i stort men också hur och varför människors livschanser, handlingsmöjligheter, värderingar och relationer skiljer sig åt.

I mötet berättade Jenny-Ann berättade att hon ser till den sociala sidan med strategier i organisationen, mönster och hur vi organiserar oss. Frågorna hon ställer handlar om vilka viktiga frågor vi har, hur vi driver dem och vilka vi samarbetar med i samhället. Målen och vår relation till biomedicin och den offentliga vården. Hur vi arbetar med trovärdighet och legitimitet, hur vi kvalitetssäkrar. Det var många bra frågor och sammanlagt tog det ungefär 2,5 timme. 

Om jag själv ska utvärdera mötet med Jenny-Ann så tycker jag att det är intressant att studier görs på den sociologiska institutionen. Istället som vi kanske hade förväntat oss på institutionen för hälsa eller medicin. Det visar oss Reikiutövare att det finns många olika ingångar vi kan bedriva forskning på.

När alla frågorna var ställde så bad jag själv att få ställa en fråga till Jenny-Ann och jag frågade då: Har du något gott råd att ge oss utifrån de mål vi har som jag delat med dig som kan hjälpa oss framåt? När hon fått fundera en stund så gav hon oss väldigt bra och intressanta råd som vi kommer att diskutera på nästa forskarmöte. Med tanke på att vi arbetar ideellt så är alla bra och vettiga spår av värde. Hon fick också vår dokumentationsblankett för fysisk Reiki som vi använder oss av. Jag lovade henne att vi skulle dela med oss av vår egen rapport så snart den är färdig.

Härligt och inspirerande!

Text: Solkarina

Reikiterapeuterna är den första Reikiförening som jag, Solkarina hade startat tillsammans med Sofie JA numera är det www.reikitidningen.se

Om Reikiterapeuterna

29 apr 2019