Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Lita på Reiki

En elev skriver följande

Att ha Reiki i sitt liv är att ha tillgång till ett flöde av helande, skapande, inspirerande och vägledande livsenergi. Allt levande genomsyras av Reiki och genom den står vi alltså i direkt förbindelse med källan till vår existens.  Reiki är ändlös i sitt givande till oss så länge som vi är villiga att ge och få. Denna gåva är vår som vi kan dra nytta av så länge som vi fortsätter att använda oss av den.

Just detta är det som vi så ofta tycks glömma bort: Så länge vi använder oss av Reikin finns den där till vårt förfogande och kan uträtta underverk. Men om Reikin bara används sporadiskt, någon enstaka gång eller rentav faller helt i glömska ger vi den inte utrymme för att kunna skapa bestående förändring inom oss och i våra liv. De få tillfällen när vi väl plockar fram Reikin blir vi kanske istället besvikna, misstror både oss själva, Reikin och undrar otåligt varför "Reiki inte fungerar".

Vad vi då har missat är själva kärnan i Reiki - vi har inte Reiki, vi är Reiki. Reiki är permanent men inte statisk - den måste användas för att kunna verka i våra liv. Den måste bli en del av oss själva och våra liv.

Genom att varje dag koppla oss samman med universums oändliga flöde och ge oss själva Reiki ger vi den möjligheten att verka i våra liv, att läka, vägleda, inspirera och skapa den förändring vi gärna önskar.

Reiki är en process, precis som livet är en fortgående process. Vi måste leva i flödet för att läka och växa, precis som ett frö, som växer och gror behöver näring och omsorg.

Glöm aldrig att Reiki är livets flöde och genom vår egen initiering så har vi universums kreativa och dynamiska kraft till vårt förfogande i våra egna händer, fria att läka och skapa våra egna liv. En storslagen och magisk, nästan svindlande tanke. Öppna dig helt och fullt för att ta emot Reikins underbara kraft genom att regelbundet, varje dag fylla på med energin. Låt den bli en integrerad och naturlig del av inte bara ditt liv utan också av dig själv. Tänk Reiki, andas Reiki och lev Reiki. Då ger du Reikin liv, då ger du den tid och möjlighet att växa, skapa, läka och förändra. Underskatta aldrig detta livets flöde utan lita på dess enorma kraft och förmåga. Om du gör din del så gör Reiki sin. Öppna ditt hjärta och lita på Reiki.

I glädje

Text: Laila


Lär dig Reiki fysiskt eller på distans

Fysiskt och på distans

Reikigrundkurs

Reiki fortsättningskurs steg 2

Reikilärar-utbildning steg 3

19 apr 2019