Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Reiju

Reiju är det ursprungliga sätt ur från vilket man aktiverar Reiki i medmänniskor. Metoden har förändrats i den västliga Reikin och någonstans mellan Hayashi och Takata försvann den och ersattes av 4-stegs och så småningom om 1 stegs initieringar. Usui hade inte dessa initierings riter som vi använder oss av idag. Där träffades man regelbundet och fick Reiju som är en slags energiöverföring en booster av ki-energi. Själva metoden är mycket lik Qigongen.


Från att i den västliga Reikin använda Reiki som en ren metod var den från början med ursprung ur den Japanska kulturen inflyttad från den Kinesiska kulturen en överföring av energi.
De linjebärande delarna som inte gått via Takata utan kommer via andra vägar från japan använder sig av just Reiju.

Usui grundaren av Reiki utförde dessa för att höja vibrationerna stegvis i människor och de fick genom energiöverföringen andliga upplevelser. Det är dessa som återspeglas i mycket av de upplevelser man kan läsa om när människor berättar om hur det är att få Reiki. Vilka inte har med metoden som så att göra utan med individens personliga upplevelsefält. Det gör också att Reiki genom att man delar upplevelser kring Reiki ibland missförstår och tolkar just upplevelserna som själva Reiki men så är det inte.

I Japan använde man sig av Reiju och tanken bakom var att man fick andlig energi och på så sätt också utvecklades andligt. Dit hör då förstås att man både tänker och lever ”rätt”. Reiju är därför Reikienergi i sin renaste form kan man säga och gör att man känner sig energifylld efter en behandling. Reiju kan ges till alla oavsett om man har Reiki aktiverat eller inte. Det kan därför med fördel användas på t.ex. Reikiträffar för att göra boosters

Tyvärr är det många Reikimetoder som kallar sig Reiki och inte är Reiki för de har ingen förankring med historien kring Reiki. I mina Reikimaster utbildningar utbildar jag i Reiju och kotodama. Jag har själv blivit initierad av lärare som lärt den Japanska Reikin. Därför får du en tradition och linje i Reiki när du går hos mig och lär dig Reiki. 

17 aug 2019