Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Den obegränsade människan

/buddha-solkarina-reikiskolan.jpg

Alla tar vi på och berör människor på olika sätt dagligen. Men sällan ägnar vi en tanke till det område, de celler vi berör fysiskt. Vad som händer i andra när vi berör dem. Vi vet vad vi själva upplever vid olika sorters beröring. Det är ungefär som att sitta och lära sig någonting teoretiskt. Full förståelse får vi när vi kombinerar det med den praktiska erfarenheten och upplevelsen.

Tänk dig att du kramar en annan människa. Reflektera över hur den kramen känns olika människa till människa. En del människor är varma och mjuka medans andra är hårda och svåra att nå eller känna. Beroende på vad vi har med oss för tidigare erfarenheter så har människor på olika sätt, stängt av andningen i olika delar av kroppen och i cellerna. Trygga människor, blir mjukare därför att dem ofta har större genomströmningen av syre i kroppen. Det kan man se i deras kroppsspråk. Negativa upplevelser och dem behöver inte alls vara dramatiska skapar blockeringar och spänningar i kroppen. Stryper näringstillförseln till cellerna och kan så småningom leda till olika fysiska eller psykiska problem.

Betrakta ett nyfött barn som sover se hur den lilla kroppen andas genom varje cell. De är som en enda hel rörelse i sig, ett enda andetag. Det första vi måste lägga bort när vi berör människor är att skilja på män och kvinnor. Att lägga bort våra olika könsroller och bli neutrala kosmiska varelser istället.

Alla människor genomsyras av en livskraft, där finns en gemensam nämnare där vi alla är lika. Vi blir för ett ögonblick könslösa.

Det andra vi måste lägga bort är våra värderingar och attityder.  De kommer ifrån den inre värld vi fostrats i att förstå. En upplevd, inlärd verklighet. Med de erfarenheter vi har med oss och hur vi hanterat dem. Vi behöver bli obegränsade. Lära oss hur våra olika bakgrunder skapar våra olikheter. Utan att det finns något rätt och fel. Utan att skapa färdiga svar och förvänta oss att vi på något sätt vet, vad som kommer. Ett sunt bondförnuft har vi alla, där kosmos flöde inom oss talar till oss om än olika högt. När vi börjar ett helande är vi alltid förutsättningslösa.

När man kan nå den obegränsade människan inom sig själv, då kan man börja hela andra. Alla människor har delar av den obegränsade människan som dem lever i dagligen. Denna del kan och ska vi låta växa och växa.

Ju mer du arbetar med helande så kommer du automatiskt att bli mer och mer förutsättningslös. Då lär dig för varje människa du möter att dina första yttre intryck förändras när du möter människor inifrån.

Att vara obegränsad är inte på något sätt att vara velig eller oförmögen att vilja ta beslut. Ansvarslös kanske andra säger och tycker. En obegränsad människa förstår utan att döma. Och framför allt respekterar sig själv de gånger de ser sina egna begränsningar. Det är de vi kan utvecklas ifrån.

Hos varje människa, i varje situation kan du lära och njuta av eller bara betrakta. Låt din strävan vara i att bli allt mer obegränsad, väl medveten om vad som ligger i de dagliga val du gör.

Vad är det då vi ska ta fram? Naturligtvis vår nyfikenhet! Vi ska tro på att just den här människan som jag berör just nu är hela världen i ett enda stycke. Tänk dig att du får möjligheten att lägga händerna någonstans i hela vårt oändliga universum där du aldrig varit förut. Använd alla dina sinnen i denna nyfikenhet.

Hur vet du då att du i ditt helande är obegränsad och i din kosmiska kraft? Det känner du för det är i det ögonblicket du kommer att fylla hela ditt väsen med en känsla av storhet, kärlek, ömhet. Du får en upplevelse av en helhet som genomströmmar dig. Du får en upplevelse utan värderingar att du lär dig något nytt. En aha-upplevelse. Du omger hela dig med en känsla av stillhet och harmoni. Varje önskan som finns hos dig att ge kärlek kommer att nå fram till mottagaren.

Text: Solkarina

23 apr 2019