Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Reiki mot Alzeimers

Alzheimers sjukdom eller demens är en vanligt förekommande sjukdom. Orsaken till Alzheimers är inte väl förstådd. Alzheimers är en förödande sjukdom med inget botemedel. Alzheimers är dessutom en av de mest kostsamma sjukdomarna i samhället.

En empirisk studie gjordes för att utvärdera effektiviteten i en Reiki-behandling för att förbättra minnet och mild Alzheimers sjukdom.

Studien gjordes med före och efter utvärderingar på Reiki-behandling och jämfördes mot en kontrollgrupp [1.].

Resultaten visade statistiskt säkerställda förbättringar i mental funktion, minne och problem med uppförandet/uppträdande. Resultatet av Reiki-behandlingar är lovande och visade förbättringar i mild Alzheimers sjukdom. Reiki kan hjälpa till att minska sjukhuskostnader och det i sig kan leda till kostnadsbesparingar i offentliga sektorn.

1.Crawford,S.,E., Leaver, W.,V.,Mahoney,S.,D.(2006): Using Reiki to decrease memory and behavior problems in mild cognitive impairment and mild Alzheimers disease. The journal of complementary medicine, vol12, No 9, 2006, pp 911-913.

Reikiterapeuterns Riksförbund 2011

28 apr 2019