Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Reiki och cancer

Text: Sofie Johansson Annergren 20131215

Det finns en ny rapport som har utvärderat Reiki och cancer.

Rapporten har utvärderat patientfördelarna av att ta emot Reiki på en cancerklinik i Pittsburgh, USA.


Under en sexmånaders period har 47 st fått Reiki och de har fått bedöma förändringar i smärta, humör, ångest, sömn och aptit på en femgradig skala (från ”ingen nytta” till ”stor nytta”).

Det bedömdes att Reiki gav en positiv erfarenhet av 94 % av de tillfrågade. 49 % upplevde att de fick minskad smärta, 78 % fick ett bättre humör. 75 % upplevde att de fick minskad ångest. 43 % vittnade om att de fick förbättrad sömn. 30 % fick förbättrad aptit.

Slutsatsen var att Reiki resulterar i ett brett spektrum av fördelar och förbättringar i vanliga cancerrelaterade symptom.

Symptomatic Improvement Reported After Receiving Reiki at a Cancer Infusion Center Marcus, D. A. / Blazek-O'Neill, B. / Kopar, J. L., American Journal of Hospice and Palliative Medicine, Dec 2012Solkarina Sinnligkunskap

Andlig podd Solkarina Sinnligkunskap

Youtube Solkarina

Instagram

Facebooksida

Reikibloggen

Kurser och utbildningar

21 aug 2019