Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Reiki till patienter i vården på Island

 

Under år 2007-2008 arbetade jag som undersköterska på hjärtavdelningen och på intensivvårdsavdelningen vid ett sjukhus på Island. Där var bemötandet med Reiki helt annorlunda än vad jag var van vid från vården i Sverige. Konstigt att det kan vara så olika, då i stort sett alla isländska läkare utbildas i Sverige.

På Island fick jag använda mig av Reiki så mycket jag ville, och de var generellt mycket öppna för komplementär medicin. Jag utövade bl.a. yoga med personalen, ordnade andningsgrupper för hjärtpatienterna vilket var mycket uppskattat Jag gav mina patienter Reiki, massage och de fick örter vid förstoppning.

När jag började arbeta som undersköterska på hjärtavdelningen under sommaren 2007 var min stora dröm att få använda de kunskaper jag hade som terapeut och Reikimaster. Jag hade arbetat som terapeut under flera år innan jag flyttade till Island. Jag ville fortsätta arbeta med det och även inom vården. Jag frågade min avdelningsföreståndare Kristin om jag fick använda de kunskaper som jag hade på min arbetsplats och hon var positiv till det. Det var ingen annan på avdelningen som utövade

Reikimetoden men personalen märkte att patienterna tyckte om behandlingen och min chef var en mycket öppen och empatisk kvinna som stod till  100% på min sida.

Det var en enorm glädje att få arbeta under dessa förhållanden. Jag älskade mitt arbete och jobbade mycket för jag tyckte att det var så enormt roligt.

Undersköterskejobbet kände jag väl till då jag hade många års erfarenhet inom yrket, men att få kombinera komplementärmedicin med traditionell medicin var något nytt och mycket tillfredställande. Jag kommer bl.a. ihåg en äldre man som låg på hjärtavdelningen.  Han hade vistats där länge och hade inte så lång tid kvar att leva.

Jag gav honom Reiki och massage varje kväll jag arbetade. När jag inte arbetade frågade han de andra sköterskorna, var är Madeleine? Han sa även: - "Jag kan inte sova för jag behöver Madeleines händer."

Jag startade en andningsgrupp med patienterna som också var mycket uppskattad. Där fick de lära sig en enkel andningsövning. Läkarna var också mycket positiva till mitt engagemang, men tyvärr gjordes inga studier och vi mätte inga resultat vi fick på patienterna. Trots det var både personal och patienter positiva till det jag gjorde.  Ibland satt jag och pratade med några patienter och visade dem filmen "The Secret" som handlar om vår enorma förmåga att påverka vårt liv.

Att vi med hjälp av våra tankar kan förändrar den situation vi lever i. Det kanske inte alltid innebär att vi blir friska, men att vi förbättrar livskvalitén.

Jag visade också filmen för personalen och de var också positiva till den. Nu när jag tänker tillbaka var det helt fantastiskt att jag fick göra så mycket som jag gjorde.  

Under år 2008 började jag arbeta på intensivvårdsavdelningen. Min chef på den avdelningen var inte lika öppen för komplementär medicin, men jag fick använda mig av Reiki så mycket som jag ville, och det gjorde jag. Jag använde mig av Reiki på både barn och vuxna. Vid flera tillfällen frågade personalen om jag kunde ge Reiki till patienterna för de märkte att de blev lugnare. Vid intensivvårdsavdelningen hade vi många som kom in pga. missbruk.

Jag kommer bl.a. ihåg en ung man som mådde väldigt dåligt, både kroppsligt och själsligt. Jag fick en fin kontakt med honom och fick även ge honom Reiki. Därefter var jag ledig några dagar. När jag kom tillbaka fick jag veta att de hade haft honom i tvångströja under några timmar pga. att han hade varit aggressiv. Sköterskorna vågade inte gå nära honom men när jag kom blev han lugn. Jag kunde då ge honom de mediciner han skulle ha i droppet. Så fort någon av de andra sköterskorna kom blev han aggressiv. Det handlar så mycket om bemötande. Många patienter med drogproblem blir många gånger sedda som mindre värda, och behandlade därefter. Men med Reikins förhållningssätt kan vi förändra mycket och då kan helt fantastiska saker hända.

Reikiteraputerna

25 apr 2019