Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Reikigrundkurs

Finns både fysisk och på distans. Distanskurser startar när du har tid. Under distanskursen i Reiki har vi 3 telefonsamtal där du får dina läxor och kan diskutera de olika övningarna och hur det gått för dig. Du får också en inloggning till Internet där dina arbetsövningar står.

Distan Reiki grundkurs - startar när du vill lära dig.

Grundkurs i Reiki. Du får under 2 dagar lära dig hur du behandlingar dig själv och andra med Reikimetoden. Vi använder min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring om material. Du köper boken här

 
Reiki är en friskvårdsmetod som är godkänd av Skatteverket. Reiki har sitt ursprung i Japan och är en metod för självkännedom, avslappning och stressreducering. Studier jag deltagit i visar att stressfaktorn sjunker 20- 70 % för den som regelbundet använder Reiki.
 
Kursinnehåll:
 
 • Hur du behandlar dig själv och andra med den helande energin
 • Reijo ho där du låter Reikienergin guida dig.
 •  Energianatomi och energimedvetenhet
 • Chakrabalansering
 • Energiskanning, Byosen
 • Flera Japanska tekniker för intuitiv Reiki
 • Kunskap om de subtila energiflödena i kroppen, hur de agerar och uttrycker sig
 • Hur du använder Reiki till barn, mat, växter och djur
 • Reiki värderingar
 • Hur du dokumenterar behandlingar du ger
 • Ursprung och historia
 • Reiki-meditationer
 • På distans får du dessutom en individuell utbildning utifrån vad du behöver
 • Fysiskt får du vara med på gruppReiki
 • Diplom som Reikiterapeut efter avslutad kurs
 
Kursledare:
 Solkarina som leder kursen har praktiserat Reiki sedan 1990 och skrivit 5 Reikiböcker och gett ut en Reikiskiva med Reiki-meditationer. Solkarina har deltagit i studier med Reiki och blodtryck samt sammanställt dokumentationer när man ger Reiki-behandlingar. Solkarina är ordförande i MediReiki® förbundet och har tidigare varit aktiv i 2 andra Reikiorganisationer. Mellan 2006-2009 var Solkarina ordförande i Europas största healingorganisation,. Solkarina ger ut en fysisk Reikitidning samt har Reikipodden på youtube. På www.acast.com/sinnligkunskap poddar Solkarina också om Reiki. Solkarina utbildar fysiskt sedan januari 1997 och lika länge på distans. Den fysiska kontakten och samtalet är viktigt.