Solkarina Sinnligkunskap

Usui Shiki Ryoho

Vad gör Reikiforskning lyckosam?

Som forskningsansvarig för RTR har jag fått fundera över vad som gör viss forskning framgångsrik och annan forskning mindre lyckosam vad det gäller Reikistudier. Det har gett mig insikter om möjliga vägar vi kan jobba framåt

 

Jag har dragit slutsatserna att för att få fram god Reikiforskning måste vi i RTR ha:

 En samarbetspartner. Föredragsvis en läkare att samarbeta med som kan hjälpa till med studierna. Eftersom patientsäkerhetslagen inte begränsar forskningsstudier är det yttersta vikt med ett samarbete. Dels för att få möjligheten att inom lagens ramar få ta ut svängarna obegränsat vad det gäller mätningar och sjukdomstillstånd.

  • Finansiärer som kan förse oss med finansiella medel. Främst för att kunna göra omfattande mätningar och ersättningar för personliga insatser av tid som givetvis kostar pengar.
  • Upplevelsebaserad komplementforskning. Det vill säga, det en person upplever när personen i fråga får Reiki. Den här forskningen fyller ett syfte men endast som ett komplement till mätningar som kvantifierar effekterna, eftersom den upplevelsebaserade forskningen inte kan ge en förklaring av vad som händer i kroppen när den får Reiki.
  • För att få ökad förståelse krävs det mätningar som kan visa att Reiki är en reell kraft och hur den påverkar kroppen exempelvis immunförsvar och kemiska processer som hormonbildning. Jag ser det som en absolut nödvändighet att de kemiska processerna måste bevisas vid Reikibehandlingar. Det var för övrigt den vägen akupunkturterapeuterna gick för att få akupunktur godkänd av Socialstyrelsen. Det betyder att om vi kan gå samma väg måste Socialstyrelsen även godkänna Reiki.
  • Reiki måste möta andra i samhället där de är. Det vill säga som Reikiterapeut/användare är du en minoritet och du kan inte förändra andra, du kan endast förändra dig själv och presentera Reiki som en metod

Reikiterapeuterna är den första Reikiförening som jag, Solkarina hade startat tillsammans med Sofie JA numera är det www.reikitidningen.se

Om Reikiterapeuterna

27 apr 2019